Nei takk til valpefabrikker

Nei takk til valpefabrikker 

 

Det er et økende problem med såkalte valpefabrikker i Norge. Les mer om hva dette er, og hvorfor du bør holde deg unna disse. 

 

Valpefabrikker

Slik regelverket er i Norge, kan hvem som helst avle frem valper, uten noen form for kompetanse og erfaring med avl og hundehold. Private valpefabrikker er useriøse oppdrettere som avler frem rasehunder, blandingshunder og miniatyrhunder i større skala, uten å tenke på dyrenes helse og velferd. Konsekvensene av slike hundefabrikker er dyr som lider, valper med genetisk betingende sykdommer, og mennesker som blir lurt til å kjøpe hunder de tror er friske. Det er derfor viktig å gjøre grundige undersøkelser før du velger oppdretter. Man vil neppe bidra til å støtte slike aktører økonomisk. 

 

Før du kjøper hund 

Før du bestemmer deg for oppdretter er det viktig at du gjør en nærmere undersøkelse. Ta kontakt med oppdretter og besøk oppdretteren hjemme. 

Vær kritisk og nøye. Som uerfaren valpekjøper kan det være vanskelig å vite om oppdretteren er seriøs eller ikke. Be om å få se en nydatert helseattest og vaksinebevis. En oppdretter plikter å informere om sykdom i rasen. Unngå å kjøpe hunden hvis selgeren ikke kan vite til dette. 

Be oppdretter om referanser. Da kan du kontakte andre kjøpere, og finne ut om de har vært fornøyd med oppdretter og om hundene har vært friske. 

Det er positivt om oppdretter også vil forsikre seg om at du er en seriøs kjøper. Useriøse oppdrettere av valpefabrikker er mest interessert i å tjene penger, og har ikke så stor interesse for at hunden får det godt.

Unngå å kjøpe hunder via internett ukritisk. Selv om annonsen ser bra ut, og det ser ut til at hunden er helt frisk, vet du aldri hva hensikten til oppdretteren er. 

Se på oppdretterens gamle hunder. De gamle hundene kan ofte gi en indikasjon på om linjene er sunne og friske. I tillegg kan det være lurt å studere stamtavler og statistikker. 

Sørg for at valpene ikke leveres før de er 7-8 uker gamle. De første ukene i valpenes liv er livsviktige, og den trenger å få i seg antistoffer og næring fra tispas melk for et best mulig immunforsvar og en god start på livet. Følg derfor med på om oppdretter sørger for at valpene får en god start på livet. 

 

Still krav til kjøperen ved handelen 

Kjøp aldri en hund uten kjøpekontrakt. I kontrakten skal det redegjøres for mulige arvemessige problemer for rasen, og eventuelle feil eller mangler ved den solgte hund. Dersom dere har en kontrakt er det enklere å bevise hva som er avtalt, og hva du som kjøper kan forvente av handelen. 

Hvis hunden er ID-merket, skal bekreftelse følge med. ID-merking er påkrevd for hunder kjøpt i utlandet.

Sørg for at alle papirer for helseattester, vaksiner, undersøkelser og informasjon om sykdommer følger med. 

Avtal å hente hjemme hos oppdretter. Det er ikke et godt tegn dersom oppdretter vil overlevere hunden utenfor en bensinstasjon eller lignende. 

 

Vil ha nye regler 

Slik regelverket er nå, vil hunder måtte avlives fordi man ikke har noen garanti for hundens helsestatus. Det er et stort etisk dilemma å måtte avlive et høyt antall unge og potensielt friske dyr. Vi har et ansvar for at dyr skal ha gode leveforhold og ikke skal lide unødvendig på grunn av menneskers handlinger. Det er også en økning av antall hunder som dumpes og må omplasseres på grunn av at uvitenhet i hundens helsetilstand. 

Hundeklubber kan ha egne etiske grunnregler for avl og oppdrett, men det er ikke lovpålagt å fremlegge noen form for papirer ved salg av valper i dag. Rådet for dyreetikk etterspør enderinger i regelverket, hvor alle hunder skal selges med papirer, ID-chip og gyldig kjøpskontrakt. Videre er det ønsket krav til kompetansebevis for oppdrettere.